Ajutor de minimis pentru strugurii de masă

Până la data de 15iulie 2022, la Direcția pentru Agricultură Judeţeană Caraș-Severin , vor fi preluate cererile de înscriere în

“Programul de susținere a producției de struguri de masă”.

Potențialii beneficiari trebuie să depună la DAJ Caraș-Severin o cerere-tip, la care se vor anexa următoarele documente:

a) – copie a B.I./C.I.

b) – copie a atestatului de producător (în cazul persoanelor fizice), valabil până la 31 decembrie 2022;

c) – împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

d) – copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea;

e) – dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) – adeverinţă, în original, din Registrul agricol, care atestă suprafaţa de teren cultivată în anul 2022 cu soiuri de struguri de masă!

g) – registru de evidență a tratamentelor fitosanitare aplicate!

h) – declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexe.

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel:

să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv;

să obțină o producție de minim 6000kg/ ha struguri de masă;

să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu struguri de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

să facă dovada valorificării producției realizate, prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare), pâna la data de 29noiembrie inclusiv, a anului de cerere!

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200euro/ ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută.

De același autor

Related Articles