Ziua Sorin Titel la Colocviile “Reflex” devine Anul Sorin Titel în Banat

colocvii ziua a II-a 100

Lucrările celei de-a XV-a ediţii a Colocviilor Revistei „Reflex” au continuat pe Valea Cernei, în prima parte a dimineţii fiind prezentate revistele şi editurile care, din cauza timpului insuficient alocat în program în prima zi, nu şi-au expus cele mai noi apariţii editoriale. Şi pentru că tema centrală a colocviilor i-a fost dedicată scriitorului bănăţean Sorin Titel la 80 de ani de la naştere şi 30 de ani de la moarte, a urmat susţinerea referatelor despre viaţa şi opera celui omagiat. Prof.univ.Alexandru Ruja din Timişoara a vorbit în eseul său (publicat în volumul „Parte din întreg”- Ed.Vest) despre „Margina, margine şi centru” subliniind că Bucureştiul n-a fost un Eldorado pentru el, retractil la realitatea obiectivă, şi-a asumat destinul prin operă, în faţa colii de scris. Sorin Titel a demonstrat din Margina sa natală că marginea configurează centrul, care altfel nici nu poate exista. De asemenea, sociologul Adrian Dinu Rachieru a argumentat că Sorin Titel a fost un om punte, el redescoperind Banatul doar odată fixat în Bucureşti, după ce experimentase deja reţetele noului roman în perioada timişoreană. Ilustrul sociolog a publicat, de altfel, prima carte despre Sorin Titel in 1995, la Editura Timpul din Reşiţa „ Scriitorul şi umbra – Eseu despre proza lui Sorin Titel”, iar recent în Vol.I ”Romanul politic şi pactul ficţional” Ed.Junimea, i-a dedicat un capitol însemnat din perspectivă socialogică, respectiv „Sorin Titel şi istoria mică”, precizând că el a cultivat, potrivit lui Valeriu Cristea, „proza cu inimă”. Criticul şi istoricul literar Cornel Ungureanu a menţionat importanţa biografiei titeliene la cercetarea culturală si literară românească, accentuând ceea ce afirma academicianul Eugen Simion referitor la posteritatea sa (care a început în urmă cu 30 de ani), şi-anume, că „Sorin Titel va fi într-o zi o revelaţie”. Intervenţiile şi dezbaterile la tema prezentată în cursul dimineţii s-au desfăşurat de la ora 18.00, la cuvânt fiind înscrişi criticul Maria Niţu din Timişoara, care a publicat un eseu despre semnificaţiile zăpezii în biografia lui Sorin Titel în revista „Reflex”, publicistul Titus Suciu, care l-a cunoscut în perioada navetei la Cârpa şi filologul Adela Lungu Schindler, care i-a studiat opera. În cadrul dezbaterilor s-a propus ca anul 2015 să fie declarat „Anul Sorin Titel”, cel puţin în Banat. Tot astăzi au venit oaspeţi noi, onorând invitaţiile de participare la această ediţie aniversară a colocviilor Cassian Maria Spiridon, sosit de la Iaşi cu revista „Convorbiri literare” şi Ioan Matiuţ cu revista „Arca” şi Editura „Mirador” din Arad.  (Alexandra Gorghiu)

De același autor

Related Articles