Ziua Protecţiei Civile e marcată în Mehedinţi

154

La data de 28 februarie, Ziua Protecţiei Civile din România, Regele Carol al II-lea semna Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1930, publicat la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial al României ca “Regulamentul Apărării Pasive contra atacurilor aeriene”, acest moment fiind considerat data de naştere a Protecţiei Civile în România.
Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al judeţului Mehedinţi, instituţie formată prin unirea protecţiei civile şi a pompierilor militari, organizează activităţi dedicate aniversării Zilei Protecţiei Civile din România.
Activităţile au început în acest sfârşit de săptămână, în centrele comerciale din municipiul Dr. Tr. Severin, unde au fost amplasate puncte mobile de informare preventivă şi expoziţii cu tehnica de intervenţie din dotarea Inspectoratului. De asemenea, au fost organizate ateliere interactive de acordare a primului- ajutor de bază cu participarea unor echipe mixte, formate din paramedici SMURD, voluntari ISU şi cei ai Crucii Roşii.
Miercuri, 27 februarie, echipaje de prim-ajutor, constituite din paramedici de la nivelul fiecărei subunităţi, se vor întrece în cadrul unui concurs cu tema “Acordarea primului-ajutor medical de urgenţă”, care se va desfăşura la Detaşamentul de Pompieri Dr. Tr. Severin.
Joi, 28 februarie, începând cu ora 12.00, la Palatul Cultural “Theodor Costescu”, va avea loc un simpozion, la care sunt invitaţi să participe oficialităţile judeţului, şefii de instituţii ţi structuri M.A.I., dar şi cadre ale Inspectoratului.
Totodată, vor fi amenajate standuri de prezentare a materialelor de informare preventivă, autospecialelor, accesoriilor, utilajelor, aparaturii şi altor mijloace de intervenţie pentru protecţia populaţiei, atât pe Esplanada Crişan, în intervalul orar 09.00 -14.00 , cât şi pe Esplanada Fântânii Cinetice, în intervalul orar 13.00-14.00.
De asemenea, toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” vor organiza activităţi specifice, în cadrul programului Ziua Porţilor Deschise, în intervalul orar 10.00-16.00, oferind posibilitatea celor interesaţi să cunoască misiunile structurilor profesioniste şi tehnica de intervenţie din dotarea pompierilor mehedinţeni.

                                  *
 • *
  Ziua Protec?iei Civile din România reprezint? un prilej de retrospectiv? a misiunilor de salvare a cet??enilor amenin?a?i de conflagra?ii militare, calamit??i naturale ?i alte catastrofe. Mereu gata de interven?ie, al?turi de celelalte structuri ale sistemului na?ional de ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, speciali?tii protec?iei civile au participat cu profesionalism ?i devotament la misiunile de salvare a comunit??ilor ?i diminuare a pagubelor materiale.
  Înfiin?at? în cadrul Ministerului de Interne, în timpul celui de-al II-lea R?zboi Mondial, structura s-a reg?sit constituit? în Comandamentul Ap?r?rii Pasive din Ministerului Aerului ?i Marinei, iar în perioada postbelic? a fost transferat? la Ministerul For?elor Armate. În anul 1952 au luat fiin?? Ap?rarea Local? Antiaerian? ?i Comandamentul Ap?r?rii Locale Antiaeriene, în a c?ror componen?? existau statele-majore regionale ?i serviciile specializate la localit??i ?i unit??i economice.
  România a parcur? în anul 2004, un proces de reform? institu?ional?, astfel c? protec?ia civil? ?i pompierii militari au format o structur? unitar? – Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??, component? aflat? în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Mecanismul modern de gestionare a situa?iilor de urgen??, adaptat standardelor UE ?i NATO a adus tot mai variate responsabilit??i protec?iei civile, solicitând implicare ?i vitez? de reac?ie, sub semnul solidarit??ii umane, dar ?i o real? responsabilitate civic?.
  Gestionarea situa?ilor de urgen?? cu care România s-a confruntat în ultimii ani (z?pezi, inunda?ii, calamit??i naturale etc.) a presupus reac?ia prompt? a serviciilor profesioniste pentru situa?ii de urgen??, rezultatele misiunilor de salvare fiind confirmate de preg?tirea ?i experien?a echipajelor de interven?ie. În acela?i timp, actualizarea permanent? a cadrului legislativ a oferit un plus de eficien?? activit??ilor preventive ?i ac?iunilor specifice pentru salvarea vie?ii, bunurilor, valorilor materiale ?i de patrimoniu.