Verificări ITM în domeniul construcţiilor până în 2020

Din luna martie a acestui an, până în decembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin vor derula acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcţiilor.
Grupul ţintă îl constituie angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42 şi 43. Anterior declanşării acţiunilor de control, la sediul inspectoratului vor fi organizate sesiuni de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio-economice.

Activităţile de control vor consta în verificarea utilizării în condiţii de securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţii de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii; respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
Vor fi verificaţi cu prioritate angajatorii din construcţii la şantierele temporare şi mobile în care se desfăşoară lucrări de construcţii unde există risc de cădere de la înălţime.