MORAVITAAgenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de peste 90 de mii de euro între averea dobândită şi veniturile realizate de către un controlor vamal, în perioada exercitării funcţiei publice în Biroul Vamal Moraviţa. Analiza inspectorilor ANI a vizat perioada 2000-2010. Agenţia a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Timişoara, pentru a începe acţiunea de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către funcţionarul public. În comunicatul ANI se precizează: “GUBIC ŞTEFAN-MILAN a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.