Universitatea de Vest din Timişoara susţine demersul Asociaţiei Ad Astra de a propune un Pact Naţional pentru Cercetare. De prea multă vreme, cercetarea a fost poziţionată pe ultimele locuri în lista de priorităţi naţionale, deşi competitivitatea oricărei ţări este puternic dependentă de existenţa unui sprijin susţinut pentru dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare-inovare. Este nevoie, într-adevăr, ca domeniul cercetării să devină o prioritate strategică a României, dacă nu dorim să rămânem un simplu exportator de oameni valoroşi, care să-şi găsească consacrarea într-o altă ţară.

UVT susţine, de asemenea, ca sprijinirea cercetării să aibă loc în condiţiile implementării unor măsuri stimulative, concrete, astfel încât un asemenea pact să nu rămână doar la un nivel declarativ. Avem în vedere evaluarea transparentă a structurilor şi institutelor de cercetare existente, acordarea de finanţare suplimentară bazată exclusiv pe excelenţă, creşterea graduală a alocărilor bugetare pentru cercetare-dezvoltare-inovare, introducerea finanţărilor multianuale pentru competiţiile naţionale de cercetare.

Într-un sistem naţional de CDI sustenabil, predictibil şi susţinut financiar la nivelul economiilor performante europene, UVT îşi poate duce la îndeplinire misiunea de a asigura prin absolvenţii săi resursa umană necesară acestui sector, atât de important pentru economia naţională.