În procesul de dezvoltare a persoanelor tinere, precum elevii, consilierea educațională și vocațională ar trebui să joace un rol esențial în conturarea profilului educațional și planificarea viitorului parcurs profesional.

În prezent, în sistemul de învățământ preuniversitar din România, procesul de consiliere a elevilor prezintă o serie de carențe și aspecte ce ar trebui îmbunătățite semnificativ în viitorul apropiat, precum:

•              numărul insuficient de consilieri raportat la numărul de elevi (în prezent un consilier poate

avea chiar și 600 de elevi în responsabilitate, de multe ori din mai multe școli),

•              lipsa resurselor pentru facilitarea accesului elevilor la serviciile de consiliere,

•              lipsa unui sistem eficient de pregătire a consilierilor sau insuficienta și ineficienta promovare a

serviciilor suport și a importanței acestora pentru dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

Toate aceste deficiențe existente în sistemul de consiliere a elevilor pot dăuna considerabil procesului educațional și al formării tinerilor, aceștia nefiind, de cele mai multe ori, sprijiniți în mod real pentru a-și descoperi potențialul și a lua cele mai potrivite decizii privind cariera și evoluția lor. Consecințele unui sistem deficitar de consiliere pe parcursul studiilor preuniversitare pot fi observate și în mediul universitar, unii studenți renunțând la studii după doar câteva luni din cauza alegerii greșite a domeniului de studii.

În legătură cu rolul tot mai important jucat de sistemul de consiliere a elevilor, rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, subliniază:Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) prioritizează formarea viitorilor consilieri școlari. UVT se implică în formarea viitorilor consilieri școlari, care își desfășoară activitatea în mediul preuniversitar, prin programul de studii universitare de masterat Consiliere și integrare educațională. Absolvenții acestui program de studii universitare de masterat sunt pregătiți pentru a preda la nivel preuniversitar și a acționa în calitate de consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și specialiști în integrare educațională. Aceștia dobândesc competențe transversale și de specialitate în domenii complexe, precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, acest program al UVT urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în Clinica universitară de terapii și consiliere psihopedagogică, ca și în mai multe organizații partenere.

Dacă analizăm în profunzime contextul general defavorabil în care se află sistemul de consiliere a elevilor, observăm că acesta poate avea efecte mult mai nocive asupra procesului de dezvoltare și formare a tinerilor, în perioada pandemică pe care o traversăm, când mulți dintre tineri au nevoie și mai mare de suport și sprijin corespunzător. Astfel, considerăm că Guvernul României, prin Ministerul Educației, va avea destule motive pentru ca să ofere în viitorul apropiat o atenție deosebită domeniului consilierii elevilor, inclusiv prin susținerea universităților pentru dezvoltarea programelor de formare a resurselor umane de calitate, care să desfășoare cu profesionalism astfel de activități în sistemul preuniversitar.

Nevoia de consiliere educațională este extrem de ridicată în învățământul preuniversitar, atât din perspectiva beneficiarilor direcți (elevii), cât și din perspectiva beneficiarilor indirecți. Consilierii educaționali sunt cei care oferă asistență psihopedagogică tuturor elevilor care întâmpină dificultăți în învățarea școlară, în adaptarea la mediul social al școlii sau pentru cei cu dificultăți emoționale sau comportamentale. Consilierul educațional propune, de asemenea, programe preventive, de diminuare a abandonului școlar, a adicțiilor sau a situațiilor de risc etc. Acesta oferă asistență (consiliere) și profesorilor, în raport cu managementul educațional sau al activității de predare, în relația cu părinții sau în relațiile organizaționale. Consilierul educațional oferă servicii de consiliere psihopedagogică și părinților / tutorilor, atât la nivel de grup, prin lectoratele organizate, cât și individual, pentru cazurile aflate în situații de risc sau pentru cele care prezintă manifestări comportamente problematice.

Programul de studii universitare de masterat Consiliere și integrare educațională este desfășurat de Departamentul de Științe ale Educației, în colaborare cu Departamentul de Psihologie, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie.

În plus, UVT răspunde nevoilor de dezvoltare personală, educațională și profesională ale elevilor printr-o serie de activități conexe, adresate acestora, cum ar fi pregătirea pentru examenul de bacalaureat, concursuri în domenii specifice sau activități de consiliere vocațională și profesională. Aici putem aminti webinarele oferite în mod gratuit elevilor din întreaga țară în care sunt abordate teme din sfera psihologiei educațională.

De asemenea, UVT, în parteneriat cu Great People Inside, pune la dispoziția elevilor platforma YTM, unde elevii și studenții își pot testa aptitudinile, interesele și personalitatea prin instrumente psihometrice validate științific. În urma completării testului pus la dispoziție pe platformă, elevii își pot contura o imagine mai clară a programului de studii potrivit pentru ei, fiind astfel sprijiniți în a lua o decizie informată și responsabilă cu privire la continuarea studiilor. În plus, aceștia pot apela la un consilier din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT pentru clarificări și întrebări suplimentare.

Pentru a preveni abandonul universitar și pentru a asigura o integrare cât mai bună a tinerilor în mediul academic, pe lângă activitățile de consiliere dedicate elevilor înainte de a accede în sistemul universitar, UVT sprijină și studenții prin activități de consiliere variate, încă din primele zile de studii. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT este unica astfel de structură din țară care are contact direct cu toți studenții primului an de studii universitare, prin disciplina Consiliere profesională și orientare în carieră, unde aceștia sunt ajutați să-și definească un plan de carieră, încă din primul semestru de studii. În plus, pe parcursul studiilor universitare, studenții pot beneficia în orice moment de consiliere individuală, ateliere de dezvoltare personală, ghiduri și de alte servicii oferite de CCOC pentru a-și contura un viitor de succes.