Universitatea de Vest din Timişoara organizează centru de admitere şi la Reşiţa

Universitatea de Vest din Timişoara, cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României, este pregătită pentru desfăşurarea admiterii online, grupând într-o singură singură platformă web toate instrumentele online necesare pentru informare, pre-înscriere, înscriere, clasificare şi confirmare a locurilor, în cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăţi componente.

În plus, pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea de Vest din Timişoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timişoara, cât şi în municipiile reşedinţă de judeţ ale bazinului regional de selecţie a studenţilor, din judeţele învecinate: Arad, Alba, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi.

Locaţiile în care se vor organiza centrele de admitere se află în sediile UVT din Timişoara, dar şi în şapte licee din municipiile judeţelor din regiune, la adresele:

  • Colegiul Naţional ‘Horea, Cloşca şi Crişan’ Alba-Iulia – bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11;
  • Colegiul Naţional ‘Vasile Goldiş’ Arad – Calea Victoriei nr. 1-3;
  • Colegiul Economic ‘Partenie Cosma’ Oradea – Calea Armatei Române nr. 1A;
  • Colegiul Naţional ‘Traian Lalescu’ Reşiţa – bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;
  • Colegiul Naţional ‘Decebal’ Deva – str. 1 Decembrie 1918 nr. 22 (intrarea de pe str. Andrei Şaguna)
  • Colegiul Naţional ‘Gheorghe Ţiţeica’ Drobeta-Turnu Severin – str. Crişan nr. 50;
  • Colegiul Naţional ‘Ecaterina Teodoroiu’ Târgu Jiu – str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.

Pentru prima etapă a admiterii, centrele judeţene vor fi deschise în perioada 8-11 iulie 2020, în intervalul orar 9 -16 (miercuri, joi, vineri), respectiv 9 – 14 (sâmbătă).

În cadrul acestor centre judeţene de admitere, operatorii Universităţii de Vest le vor facilita candidaţilor, în condiţii depline de siguranţă şi igienă, respectând toate normele de sănătate publică, realizarea operaţiilor asociate admiterii online, respectiv:

  • Completarea asistată a formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere;
  • Certificarea conform cu originalul a documentelor necesare pentru procesul de admitere, prin prezentarea originalelor acestora şi scanarea lor de către reprezentantul UVT;
  • Predarea diplomei de Bacalaureat în original, în cazul candidaţilor care vor ocupa un loc finanţat de la bugetul de stat.

Organizarea centrelor de admitere este o facilitate suplimentară pe care UVT o oferă, asigurând realizarea celor trei operaţii necesare, prevăzute pentru procedura admiterii.

În acest an, întregul proces al admiterii se desfăşoară online, iar ulterior, pentru dobândirea calităţii de student, în cazul celor care îşi confirmă locul obţinut, toţi studenţii înmatriculaţi în această sesiune de admitere vor prezenta în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare organizate de UVT, documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT, până cel târziu la începutul anului universitar 2020-2021.

UVT este prima universitate din ţară care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, începând de la pre-înscrierea candidaţilor, care a fost deschisă încă din luna mai, pe platforma https://admitere.uvt.ro/. Pe lângă platforma de admitere online, le facilităm viitorilor studenţi asistarea completării formularului de înscriere, certificarea conform cu originalul a documentelor necesare pentru procesul de admitere şi, de asemenea, preluarea diplomei de Bacalaureat în original, pentru studenţii confirmaţi pe un loc finanţat public. În prima etapă, între 8 şi 11 iulie, reprezentanţii UVT se vor afla în oraşele reşedinţă de judeţ din bazinul nostru regional, pentru facilitarea unei înscrieri rapide. Le garantăm viitorilor studenţi că vom căuta împreună calea prin care îşi vor împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultăţii, aşa cum o spune şi îndemnul sub care suntem cunoscuţi în plan internaţional: Become Your Best!‘, declară rectorul universităţii, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Pentru anul universitar 2020-2021, cele 11 facultăţi din cadrul UVT au repartizate un număr important de locuri finanţate (fără taxă), cumulând peste 3500 de locuri, în cadrul programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat. Oferta UVT este atractivă pentru un set de opţiuni deosebit de cuprinzător, cuprinzând 75 de programe de studii universitare de licenţă şi peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum şi studii doctorale în 22 domenii.

Toate sunt prezentate în detaliu pe platforma https://admitere.uvt.ro/programe-studii/

De același autor

Related Articles