Programul de studii de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se află în oferta educațională a Facultății de Științe Sociale din cadrul universității reșițene din anul universitar 2011-2012.

La finele anului 2019, o comisie a consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a supus reevaluării  acest program. Raportul realizat de comisia prezentă la Reșița a fost evaluat  în ședința Consiliului ARACIS din data de 27 februarie 2020, programul obținând acreditare cu încredere pentru următorii 5 ani, cu o capacitate de școlarizare de 60 de studenți/an.