UCM Reşiţa trebuie să scrie istorie în continuare! Acesta e mesajul transmis de conducerea uzinei, în pragul marcării celor 250 de ani de istorie industrială în capitala Banatului Montan. La ceas aniversar, UCM Reșița SA anunță şi publicarea Planului de reorganizare al societății, pe site-ul www.ucmr.ro.

Conform Raportului Administratorului Judiciar al Societății, publicat în BPI nr.11.379 din 28.06.2021 și prevederilor Legii insolvenței 85/2006,  calendarul etapelor ce trebuie parcurse pentru ieșirea UCM Reșița SA din insolvență și intrarea în perioada de reorganizare este următorul:

  • 05.07.2021 afișarea Tabelului Definitiv al creanțelor SC UCM Reșița SA
  • 02.08.2021 supunerea Planului de reorganizare spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UCM Reșița SA
  • 05.08.2021 depunerea la grefa Tribunalului București a Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
  • 10.08.2021 publicarea în BPI a anunțului referitor la depunerea Planului de reorganizare
  • Convocarea Adunării creditorilor pentru aprobarea Planului de reorganizare, care se va întruni în termen de 20-30 zile  de la publicarea anunțului
  • Intrarea în perioada de reorganizare imediat după confirmarea de către judecătorul sindic.

„La mulţi ani, UCM Reşiţa” este tradiţionala urare pe care conducerea uzinei o transmite cu acest prilej tuturor ucemeriştilor.