Timișorenii îndreptățiți pot solicita ajutor pentru încălzire în sezonul rece

primaria timisoara (4)

Persoanele interesate din Timișoara pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri. Actele, împreună cu documentele doveditoare se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară de pe B-dul Regele Carol I nr. 10

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

De asemenea, pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică numai familiile sau persoanele singure care nu deţin altă formă de încălzire.

Acte doveditoare:
-cerere şi declaraţie pe propria răspundere – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
-copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie/permis de şedere temporară sau permanentă/documente de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi), certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
-adeverinţa de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi cu vârsta peste 18 ani;
-acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;
– chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii;
– împuternicit: contract de comodat, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:

– adeverinţă de salariu cu venitul net şi menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă/ valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.;
– cupoane de pensii;
– cupoane sau adeverinţă privind indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
– cupoane sau adeverinţă privind alocaţiile de stat pentru copii;
– cupoane sau adeverinţă privind indemnizaţiile lunare acordate pentru persoanele cu handicap şi copie certificat handicap;
– cupoane sau adeverinţă privind alocaţiile acordate pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă etc.
– declaraţie privind alte venituri realizate;

Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu curent electric  – se depun suplimentar:
– ultima factură de plată;
– dovada de debranşare de la furnizor pentru consumatorii care au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale.

(Daniel Babun)

De același autor

Related Articles