Aproximativ 300 de copii din Reşiţa, fără sprijin material vor primi tichete sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de materiale şcolare.

Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Reşiţa, Lidia Roşianu: Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat, ciclurile preșcolar,  primar și gimnazial beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichete social pe suport electronic în cuantum de 500  lei pe an școlar. În perioada luna august și septembrie avem un număr de 293 de copii  care sunt eligibili pentru acest etichete educaționale,  preșcolar – 42, primar – 161 și gimnazial – 90. Tichetele pe suport electronic vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii constând în articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru picture, ghiozdane și alte articole de necesare pentru școală și grădiniță precum și articole de vestimentație. 

Deocamdată nu se cunoaşte data la care vor fi primite tichetele, a mai precizat Lidia Roşianu.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor putea fi folosite timp de un an  de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Utilizarea în alte scopuri, comercializarea tichetelor ori refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichetele sociale reprezintă contravenții și se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1,5 și 20 de puncte amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.

Pentru a fi eligibili, solicitanții au trebuit să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală, iar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial, respectiv de 284 lei pe membru de familie, în cazul copiilor din învățământul de stat preșcolar.

Tichetele se acordă în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, având ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020, finanțat la rândul său  finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate personae. Această Schemă națională de sprijin a fost aprobată la începutul lunii august de către Guvernul României și se derulează prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene.