Strategia DKMT, discutată la Arad

DKMT

Consiliul Judeţean Arad a fost astăzi gazda întâlnirii experţilor Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT). Principalul scop al întâlnirii l-a constituit elaborarea ideilor pe domeniile cultură, educaţie, tineret şi sport, ca partea a strategiei Euroregiunii pentru perioada de programare 2014-2020. Eszter Csokasi, directorul Societăţii de Utilităţi Publice DKMT, a ţinut să precizeze: „Un element cheie al pregătirii cu succes pentru perioada de programare 2014- 2020 este ca Euroregiunea să fie pregătită pentru noile programe operaţionale, motiv pentru care este absolut necesar ca planul strategic să fie reînnoit. Pentru aceasta propunem şi o nouă denumire – DKMT 2020”.

Judeţele membre din România vor asigura o persoană pentru elaborarea Strategiei DKMT 2020, care are ca sarcină elaborarea părţii române a strategiei, participarea la întâlnirile de lucru pe domenii, precum şi ţinerea legăturii cu coordonatorul Strategiei DKMT 2020. Sorin Victor Roman este reprezentantul delegat de către Consiliul Judeţean Arad.  La Arad a avut loc întâlnirea pe domeniile menţionate anterior, urmând ca în Ungaria şi Serbia să aibă loc întâlniri pe celelalte domenii de interes necesare elaborării strategiei.

Obiectivul  DKMT îl reprezintă dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor dintre comunităţi locale şi reprezentanţi ai autorităţilor locale în toate domeniile de interes comun. Partenerii DKMT sunt judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin (România), judeţele Csongrád, Bács-Kiskun (Ungaria) şi  Provincia Autonomă Voivodina (Serbia).

„Scopul cooperării regionale constă în lărgirea relaţiilor dintre autorităţile locale, promovarea contactelor economice, culturale, ştiinţifice şi sportive dintre persoanele juridice şi fizice din judeţele şi provinciile membre, precum şi colaborarea pentru integrarea în procesele moderne din Europa”,  a declarat Mihaela Stănescu, şef Serviciu Relaţii Externe şi Instituţionale din cadrul CJ Arad.

Pentru perioada 2007 – 2013, Planul Strategic al Euroregiunii DKMT şi-a îndeplinit misiunea şi a asigurat baze favorabile pentru întreaga regiune, numeroase proiecte fiind deja implementate sau în curs de implementare.

„Cele mai importante proiecte finalizate din fonduri europene în cadrul Euroregiunii în perioada 2007- 2013 sunt: Drumuri fără frontiere, Revelaţii în Euroregiunea DKMT- proiect prin intermediul căruia au fost realizate două trasee tematice transfrontaliere şi anume: vinul şi gastronomia respectiv istoria; EuroRegional News Agregator (ERNA), care a avut drept scop asigurarea de informaţii organizaţiilor şi locuitorilor din euroregiune prin dezvoltarea unei pagini de internet cu ştiri euroregionale, dar şi un proiect care a avut ca principal obiectiv protecţia civilă şi acţiuni în caz de dezastru”, a precizat Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

De același autor

Related Articles