Facultatea de Inginerie din Reşiţa a încheiat cu ENEL Green Power România, pe durata a trei ani universitari, cu posibilitatea de prelungire, un protocol de colaborare.
Obiectivele cooperării constau, în principal, în desfăşurarea unor proiecte comune de cercetare-dezvoltare în domeniul energiilor regenerabile şi tranziţiei energetice în contextul Green Deal; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în domeniul ingineriei electrice, ingineriei mecanice şi a mecatronicii; orientarea spre practică a pregătirii studenţilor de la programele Facultăţii de Inginerie; stagii de internship; tematici pentru lucrările de finalizare a studenţilor.
Odată cu protocolul de colaborare a fost parafat şi un contract de sponsorizare în valoare de 15.000 EUR. Din suma virată urmează să fie achiziţionat un stand didactic destinat studiului sistemelor solar fotovoltaice conectate la reţea sau în regim insular.