Spitalul Municipal din Caransebeş îşi măreşte echipa! Doar în această lună conducerea unităţii medicale a scos la concurs 10 posturi pentru asistente, infirmiere, îngrijitoare, economisţ registrator şi statistician medical.

-2 posturi de economist  pe perioadă nedeterminată, din care un post la Compartirnentul de
management al calităţii şi un post la Compartimentul financiar-contabilitate. Condiţii
specifice:-diplomă de licenţă – 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate;
-1 post de economist debutant pe perioadă nedeterminată la serviciul A.T.A. Condiţii
specifice:-diplomă de licenţă.
-2 posturi de asistent medical debutant, specialitatea medicină gernerală pe perioadă
nedeterminată. Un post la Sectia medicină internă şi un post la Secţia pediatrie. Condiţii specifice: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale
-1 post de asistent medical- specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterrninată la
Compartimentul primire urgenţe Condiţii specifice: diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale.
-1 post de infirmier pe perioadă nedeterminată la Secţia A.T.l. Condiţii specifice: şcoala generală curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizaţi de Ministerul
Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
– 1 post de ingrjiitoare pe perioadă nedeterminată la Sectia A.T.l.
– 1 post de statistician medical la Compartiment statistică şi registratori medicali pe
perioadă  determinată până la data de 11.03.2O2O sau până la revenirea titularului pe
post.

– 1 post de registrator medical(M) pe perioadă nedeterminată la Compartiment statisticii şi registratori. Condiţii specifice:diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii
curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.

Cei interesaţi îşi pot depune dosarele la birolul RUNOS al spitalului până în data de 17 mai ora 14.00. Detalii găsiţi pe siteul Spitalului Municipal din Caransebeş!

Daiana Roşca