20121126_eures_d0Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad organizează în 16 octombrie, un seminar de promovare a serviciilor EURES şi a altor reţele europene în rândul tinerilor elevi, studenţi, absolvenţi, altor persoane interesate, cu tema: Mobilitate Europeană pentru o carieră de succes. Obiectivele seminarului sunt creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor utilizării reţelei EURES şi a altor reţele europene (Europe Direct, Europass) în rândul tinerilor elevi, studenţi, absolvenţi, altor persoane interesate; reţeaua EURES să devină o opţiune a solicitanţilor de locuri de muncă şi a angajatorilor în privinţa recrutării internaţionale şi a mobilităţii lucrătorilor.
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în calitate de serviciu public de ocupare, ANOFM a devenit membru de drept al reţelei EURES, care reprezintă o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale Spaţiului Economic European şi alte organizaţii partenere implicate pe piaţa muncii, (Ioan Suciu)