primarie resitaRegulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Reşiţa, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local va fi supus aprobării în şedinţa Consiliului local de mâine. În aceeaşi şedinţă, forul local îşi va desemna reprezentanţii în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la Clubul Sportiv Şcolar Municipal Reşiţa. Şedinţa va avea loc la ora 14.00, în sala de la parterul primăriei Reşiţa.