Se caută inspector școlar general în Caraș-Severin

isj caras severinFuncţia de inspector școlar general al judeţului Caraş-Severin a fost din nou scoasă la concurs, după ce la începutul anului nu s-a înscris nici o persoană. În prezent, postul este ocupat cu delegaţie de Nicolae Grindeanu, care în luna aprilie 2014 a fost numit prin detașare în interesul învăţământului. Din cauza vârstei, actualul şef ar fi trebuit să-şi întrerupă mandatul după un an, astfel că nu şi-a depus candidatura.
Cei care doresc să candideze trebuie ca în perioada 29 iunie – 12 iulie să-şi depună dosarul de înscriere la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 iulie – 7 august, la sediul Ministerului Educației.
La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional, este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor, are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani, a obținut calificativul  „Foarte bine“ în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă, de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234, alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și la data susținerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0214056264 și la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Caraș – Severin, telefon 0255.214.238, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

De același autor

Related Articles