Scenarii de funcționare avizate de către Inspectoratul Școlar Județean și DSP Caraș – Severin

Scenarii de funcționare avizate de către Inspectoratul Școlar Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin, pe localități și unități de învățământ, conform ratei de incidență pe localități a cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV, începând cu 20 septembrie 2021:

SCENARIIUnități de învățământ
TOTAL CS404 (din care 2 CLUBURI ALE COPIILOR și 2 CLUBURI SPORTIVE)
Scenariul 1399
Scenariul 25

UNITĂȚI ȘCOLARE PE SCENARIUL 2: 5, toate din comuna POJEJENA

COMUNA UNITATEA ȘCOLARĂRATA INCIDENȚEI 17.09.2021
POJEJENAŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BELOBREȘCA
ŞCOALA PRIMARĂ „BORISLAV CRÎSTICI“ BELOBREȘCA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POJEJENA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RADIMNA
9.07

Propunerea este fundamentată pe informarea DSP CS cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum şi în funcție de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

Urmare a hotărârilor de CA transmise de unitățile de învățământ la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în prezent sunt suspendate temporar cursurile, din modalitatea ,,față în față” în online, pentru 11 clase din unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, după cum urmează:

Nr. crt.Unitatea de învățământCazuri confirmateClasaDin data de:
 Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș1 eleva IX-a vocațional14.09.2021
 Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă1 eleva VII-a BI15.09.2021
 Școala Gimnazială ”Ioan Ciucurel” Șoșdea – structură la Școala Gimnazială Măureni1 eleva VI-a15.09.2021
 Colegiul Național ”Traian Lalescu” Reșița1 eleva IV-a B – Alternativa Step by Step15.09.2021
 Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița1 eleva III-a C16.09.2021
 Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu1 elevI16.09.2021
 Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu1 elevA VII-a B16.09.2021
 Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu1 eleva V-a B17.09.2021
 Liceul Bănățean Oțelu Roșu1 eleva XI-a înv. profesional17.09.2021
 Liceul Bănățean Oțelu Roșu1 eleva XI-a filologie17.09.2021
 Liceul Bănățean Oțelu RoșuCursuri comune cu clasa a XI-a filologiea XI-a tehnician în gastronomie17.09.2021

Scenariile de funcționare a școlilor

Scenariul 1 – Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:

  • Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 2 Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la instituirea stării de carantină la nivelul localității:

  • a) Participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
  • b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul special.

Ce se întâmplă la apariția unui caz de Covid în clasă

Regulile în cazul apariției unui caz de COVID-19 într-o clasă sunt diferite în învățământul preșcolar și primar față de cel gimnazial și liceal. La apariția unei îmbolnăviri, elevii din clasele a VII-a și a VIII-a și cei din liceu pot continua cursurile la școală doar dacă sunt vaccinați sau trecuți prin boală.

În cazul copiilor din preșcolar și a celor de până la clasa a VI-a, cursurile trec în online pentru 14 zile, dar se poate veni la școală din ziua 8, în urma testării antigen, cu test COVID negativ.

Testarea se organizează în școală.

În cazul în care părinții refuză testarea copiilor în ziua 8, acei copii continuă cursurile online până în ziua 14.

În cazul copiilor din clasele a VII-a, a VIII-a și a celor de liceu, la apariția unui caz de COVID într-o clasă pot continua cursurile la școală elevii vaccinați anti-COVID și cei trecuți prin boală în ultimele 180 de zile.

Elevii nevaccinați vor trece în online, cu posibilitatea testării în ziua 8.

La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP. DSP, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.

Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență (CJSU), la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ și al DSP.

Principalele reguli din școli

Va fi obligatorie purtarea măștii în școală, dar nu și în curtea școlii și vor fi permise în continuare și măștile textile, cu condiția să acopere gura și nasul.

Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în unitățile de învățământ special are obligația să poarte mască de protecție în permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.

În cazul elevilor din învățământul special, masca de protecție are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educațional și nu reprezintă o obligație.

Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localității, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii.

Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ, dacă la nivelul localității nu este o incidență a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori.

Unitățile de învățământ au obligația să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;

c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;

d) organizarea programului de învățământ;

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități

În cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se3 va face după un repaus de 14 zile.

Măsuri sanitare și de protecție în școli

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:

a) La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) organizarea sălilor de clasă:

— sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;

— deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi.

Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

— este interzis schimbul de obiecte personale;

— va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

— elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;

c) organizarea grupurilor sanitare:

— este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;

— se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității.

2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ:

— accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;

— este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;

— căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;

— după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în

sălile de clasă;

— accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau

angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Măsuri de protecție la nivel individual

1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor

Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de

a-și dezinfecta mâinile:

a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala

de clasă;

b) înainte de pauzele de masă;

c) înainte și după utilizarea toaletei;

d) după tuse sau strănut;

e) ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măștii de protecție:

a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor în interior;

b) la orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;

c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică;

d) schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis

Cum se desfășoară orele de sport

Orele de sport se pot desfășura înăuntru fără mască doar până la o rată de infectare de 2 la mie. Ce spune ordinul comun:

Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidență mai mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție.

Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică, indiferent de rata de infectare.

Cine poate face școală online

Copiii care au boli cronice sau alte vulnerabilități, dar și cei care au în familie astfel de persoane cu risc, au dreptul la școala online.

Ce preșcolari sau elevi pot face orele online:

(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și

recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu

acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

(3) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

(4) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), conducerile unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online.

5) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/ elevilor menționați la alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.

(6) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.

(7) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

În ceea ce privește profesorii cu risc, ministrul Educației a afirmat pe 9 septembrie că nu este prevăzut niciun articol în lege care să-i permită unui profesor cu vulnerabilități medicale să solicite să predea doar online, însă profesorul poate merge la medicina muncii, iar dacă se constată că are boli care-l expun în fața Covid-19, atunci el poate aduce adeverință medicală directorului școlii și poate preda online.

Cum se va face vaccinarea în școli

Odată cu începerea școlii pe 13 septembrie, elevii de peste 12 ani, dar și părinții sau angajații școlilor se vor putea vaccina și la școală, acolo unde există cabinete medicale amenajate. Celelalte două posibilități puse la dispoziție sunt echipele mobile sau vaccinarea la centre de vaccinare de lângă școală.

Minorii se pot vaccina doar cu prezența părinților și doar după exprimarea consimțământului informat printr-un formular.

Pentru prima doză, campania începe pe 13 septembrie și se încheie pe 15 noiembrie.

Această acțiune de vaccinare se derulează pe o perioadă de circa două luni pentru învățământul preuniversitar și două luni pentru învățământul universitar pentru doza 1. Ulterior, în oglindă, se va continua cu administrarea celei de-a doua doze.

Practic, pentru sistemul preuniversitar, activitatea de vaccinare debutează pe 13 septembrie și se va încheia pe 15 noiembrie.

Pentru învățământul preuniversitar, acțiunea de vaccinare se desfășoară în trei modalități, fie cu echipe mobile de vaccinare, fie prin înființarea unor cabinete proprii de vaccinare în cabinetele medicale proprii, fie prin arondarea unităților de învățământ la centrele de vaccinare din proximitate, care folosesc unul dintre cele două vaccinuri care au recomandare de administrare la persoanele cu vârstă peste 12 ani, respectiv de la compania Pfizer sau compania Moderna.

Se va stabili un program de vaccinare în una sau mai multe zile pe săptămână în funcție de solicitări, fie de dimineață alternativ cu program de dimineața.

Se va alege unul dintre vaccinurile aprobate pentru administrare persoanelor de peste 12 ani – Pfizer sau Moderna.

Pentru planificarea la vaccinare cu ajutorul echipelor mobile săptămânal prin grijă unității de învățământ se va face centralizarea persoanelor eligibile care își exprimă intenția de vaccinare și se va întocmi situația numerică care va fi transmisă mai departe, cu cel puțin 48 ore anterior deplasării echipelor mobile.

Pentru fiecare unitate de învățământ se alocă cel puțin o echipă mobilă și va fi stabilit un program.

Pentru vaccinarea în unitățile de învățământ care vor avea centre de vaccinare proprii, se va stabili programul de lucru care va fi afișat la loc vizibil iar prezentarea la vaccinare se va face fără programare.

Pentru vaccinarea în unitățile de învățământ arondate unor centre de vaccinare din proximitate, prezentare se face poate face direct, fără programare, sau cu programare în platformă. La acest moment programarea nu este obligatorie și oamenii nu trebuie refuzați.

Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de către aparținătorii adulți. Toate vaccinările se fac doar după exprimarea consimțământului informat și formularul de exprimare a consimțământului informat poate să fie descărcat anterior prezentării la vaccinare pentru a fi vizualizat de către aparținători. Este un link care se regăsește pe platforma de vaccinare. Tot acolo se regăsește și chestionarul pentru triajul minorilor.

LOCALITATEPOPULAȚIE ALERTE MS.ROCAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILEINCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO
 Total CS314,9863601.14
POJEJENA2757259.07
CIUDANOVIŢA59435.05
TICVANIU MARE200983.98
BERZOVIA3935153.81
CICLOVA ROMÂNĂ164863.64
FÂRLIUG176963.39
GÂRNIC128043.13
MEHADIA4038112.72
RAMNA156242.56
GRĂDINARI200952.49
CĂRBUNARI85322.34
LUPAC261462.3
GLIMBOCA190042.11
VERMEŞ148832.02
MOLDOVA NOUĂ12903251.94
TÂRNOVA166631.8
CARAŞOVA285051.75
DOMAŞNEA127921.56
RĂCĂŞDIA209731.43
BUCOŞNIŢA285941.4
OCNA DE FIER73311.36
MĂURENI304141.32
CARANSEBEŞ29440371.26
REŞIŢA831441051.26
VĂLIUG79911.25
BĂUŢAR252231.19
BERZASCA258331.16
BĂILE HERCULANE466951.07
BOZOVICI284531.05
ZORLENŢU MARE102610.97
CIUCHICI106910.94
COPĂCELE109410.91
EZERIŞ132810.75
OŢELU ROŞU1236190.73
ZĂVOI408530.73
CONSTANTIN DAICOVICIU280120.71
ANINA886760.68
EFTIMIE MURGU148310.67
SLATINA-TIMIŞ297220.67
BĂNIA163310.61
OBREJA353120.57
TURNU RUIENI352420.57
RUSCA MONTANĂ184710.54
DOCLIN190410.53
BOCŞA1887290.48
ORAVIŢA1242560.48
SICHEVIŢA206310.48
SOCOL210810.47
PRIGOR233610.43
TOPLEŢ252110.4
TEREGOVA381110.26
ARMENIŞ232100
BERLIŞTE123900
BOLVAŞNIŢA133700
BREBU112200
BREBU NOU31700
BUCHIN202100
CORNEA164400
CORNEREVA284000
CORONINI199700
DALBOŞEŢ156400
DOGNECEA219400
FOROTIC166200
GORUIA75300
IABLANIŢA199800
LĂPUŞNICEL84500
LĂPUŞNICU MARE156400
LUNCAVIŢA227400
MARGA106000
MEHADICA67000
NAIDĂŞ105000
PĂLTINIŞ246400
SACU152500
SASCA MONTANĂ147800
ŞOPOTU NOU103500
VĂRĂDIA141300
VRANI105200

De același autor

Related Articles