Sanitas obţine o primă victorie! Cadrele medicale din linia întâi primesc sporul de 75-85% începând cu 1 Decembrie

Guvernul a adoptat recent cele două acte normative care reglementează acordarea sporului de 75-85% începând cu 1 Decembrie, cadrelor medicale aflate în linia întâi în lupta cu noul coronaviruş pe durata stării de alertă. Acesta este un prim rezultat al demersurilor făcute în ultimele 10 luni de Organizaţia Sanitas care însumează peste 100.000 de membri de sindicat din sistemul de sănătate şi cel de asistenţă socială.

Vestea a fost bine primită şi de Sanitas Caraş-Severin dar preşedintele Organizaţiei judeţene, George Tiutiu consideră insuficiente noile reglementări introduse de aceste acte normative, deoarece mai sunt şi alte probleme pe care guvernanţii trebuie să le rezolve.

Astfel, proiectele de acte normative negociate prevăd în principal:

– Acordarea, pe durata stării de alertă și de urgență instituite, în condițiile legii, pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgență, pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, a sporului de epidemie cuprins între 75% și 85% din salariul de bază.Astfel, tot personalul medico-sanitar și auxiliar din spitalele nominalizate COVID-19, precum și din secțiile și compartimentele din celelalte spitale, implicate în activitățile descrise mai sus, va beneficia de acordarea acestui spor.

De asemenea, pragul minim al acestui spor a crescut de la 55% la 75%, creând astfel posibilitatea creșterii reale a veniturilor pentru toți salariații care de mai bine de 10 luni nu au beneficiat sau au beneficiat de acest spor la minimul prevăzut la acest moment (55%).

– Sporul de 75 – 85% nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30% prevăzută la art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017 şi are asigurată sursa de finanţare (Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate).

– Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanţă, care nu sunt unități sanitare publice, conform reglementărilor în vigoare, va beneficia și el de un spor suplimentar de până la 25% din salariul de bază, cumulul sporurilor putând atinge procentul de 85%.

– Aceste beneficii vor fi acordate, conform asigurărilor pe care le-am primit de la Ministrul Sănătății, începând cu 1 decembrie a.c.În ceea ce privește sistemul de asistență socială, la ultima rectificare bugetară, s-au asigurat sumele necesare pentru plata salariilor tuturor angajaților, până la sfârșitul acestui an.

Federația SANITAS consideră insuficiente noile reglementări introduse de aceste proiecte de acte normative, raportat la toate disfuncționalitățile și inechitățile semnalate de membrii noștri de sindicat, motiv pentru care rămâne în primul rând în alertă până la aplicarea lor unitară, iar în continuare rămânem la masa negocierilor pentru soluționarea tuturor revendicărilor care au stat la baza declanșării acțiunilor noastre de protest.

În perioada care urmează, până la instalarea Guvernului ce va fi învestit după alegerile generale din 6 decembrie 2020, Federația SANITAS va continua să își prezinte și susțină revendicările astfel încât imediat ce noua echipă se va instala, acestea să poată fi discutate și soluționate.Sunt deja 10 luni în care angajații din sistemul sanitar și cel de asistență socială s-au aflat în prima linie a unei lupte pentru care nu au fost antrenați, dar pe care au dus-o cu profesionalism, reușind să facă față în condiții uneori infernale, de care nu sunt ei responsabili, ci cei care administrează aceste sisteme, tuturor provocărilor pe care situația pandemică le-a impus, din grijă pentru pacienții și beneficiarii care merită toată atenția și priceperea lor!

Pentru aceasta, nu vom accepta să le fie încălcate drepturile și vom continua să luptăm pentru ele!

De același autor

Related Articles