Organizaţia Salvați Copiii Caraş-Severin face alegeri sănătoase la Crivaia!

În perioada 10 – 11 noiembrie 2018, 35 de voluntari, cadre didactice din învățământul preuniversitar şi elevi, vor participa la cursul de formare organizat de Salvați Copiii Caraş- Severin în cadrul proiectului Alegeri sănătoase, la Crivaia.

Coordonatorul proiectului Alegeri sănătoase, Dana Demenenco alături de specialişti din cadrul altor instituţii de profil vor aborda teme precum :

· Nutriție și exercițiu fizic
· Dezvoltarea abilităților emoționale și prevenirea și combaterea bullying-ului în școli
· Educație sexuală
· Prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase

Modulele elaborate au fost structurate pe nivele de școlarizare (grădiniță, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal) pentru a sprijini implementarea directă a programului cu copii de diferite vârste și niveluri de dezvoltare, vizând atât conținuturi teoretice, cât și activități practice.
Scopul proiectului este dezvoltarea unei culturi școlare de promovare a sănătății copilului şi adolescentului, fizică și emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva oricărui comportament violent prin sesiuni de informare, destinate copiilor din toate ciclurile de școlaritate, implementate de voluntari, cadre didactice și cadre medicale școlare.

Daiana Roşca

De același autor

Related Articles