În perioada 10 – 11 noiembrie 2018, 35 de voluntari, cadre didactice din învățământul preuniversitar şi elevi, vor participa la cursul de formare organizat de Salvați Copiii Caraş- Severin în cadrul proiectului Alegeri sănătoase, la Crivaia.

Coordonatorul proiectului Alegeri sănătoase, Dana Demenenco alături de specialişti din cadrul altor instituţii de profil vor aborda teme precum :

· Nutriție și exercițiu fizic
· Dezvoltarea abilităților emoționale și prevenirea și combaterea bullying-ului în școli
· Educație sexuală
· Prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase

Modulele elaborate au fost structurate pe nivele de școlarizare (grădiniță, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal) pentru a sprijini implementarea directă a programului cu copii de diferite vârste și niveluri de dezvoltare, vizând atât conținuturi teoretice, cât și activități practice.
Scopul proiectului este dezvoltarea unei culturi școlare de promovare a sănătății copilului şi adolescentului, fizică și emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva oricărui comportament violent prin sesiuni de informare, destinate copiilor din toate ciclurile de școlaritate, implementate de voluntari, cadre didactice și cadre medicale școlare.

Daiana Roşca