În cadrul celor două apeluri de selecție, organizate în 2019 și 2020 sub umbrela Inițiativei „Universități Europene”, Comisia Europeană a identificat 41 de alianțe universitare europene ce au propus proiecte vizionare privind dezvoltarea unor cadre inter-instituționale de cooperare și acțiuni de colaborare strategică în domeniile educației și cercetării.

În acest context, nouă dintre cele zece instituții de învățământ superior din România care fac parte din astfel de consorții au constituit, la finalul anului 2020, o rețea de universități românești care implementează proiecte Erasmus+ Universități Europene. Acestea sunt: Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea din Petroșani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica din București și Universitatea de Vest din Timișoara.

Astfel, miercuri, 31.03.2021, a avut loc o masă rotundă virtuală ce a reunit reprezentanţi ai tuturor instituţiilor invitate la dialog, precum şi ai ANOSR, împreună cu cei ai universităţilor din reţea. Cel mai important rezultat al întâlnirii a fost faptul că există un acord general referitor la necesitatea unor acţiuni comune, colaborative, privind provocările şi oportunităţile iniţiativei Erasmus+ European Universities pentru cei care implementează aceste proiecte, în particular, dar şi pentru întregul sistem de învăţământ superior din România, în general. În luna aprilie, grupurile de lucru deja existente la nivelul reţelei RO European Universities vor fi completate cu colegi din instituţiile centrale, pentru a aprofunda, împreună, aceste subiecte şi pentru a avansa în direcţia obiectivelor pe care ni le-am propus: dezvoltare şi schimb de bune practici în vederea generării unor schimbări sistemice.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, confirmă rezultatele dialogului realizat: „După o discuţie nișată asupra celor trei teme abordate (micro-credenţialele, programele de studiu cu diplomă comună şi mobilităţile virtuale), fiecare instituţie şi-a asumat angajamente punctuale în direcţia dezvoltării de iniţiative legislative şi de politici publice care să maximizeze oportunităţile oferite de Universităţile Europene. Primele rezultate ale acestui proces se vor putea observa în dezvoltarea legislaţiei privind programele de studiu cu diplomă comună, în privinţa căreia România era deficitară şi care reprezintă o prioritate pentru internaţionalizarea universităţilor.

Universitatea de Vest din Timişoara face parte dintr-o astfel de alianţă universitară europeană, UNITA, în cadrul unui proiect ce este implementat împreună cu: Università degli studi di Torino, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université Savoie Mont Blanc, Universidad de Zaragoza şi Universidade Beira Interior. Consorţiul reuneşte universităţi ale căror comunităţi însumează peste 165 000 de studenţi din state europene vorbitoare de limbi romanice (Italia, Franţa, Spania, România şi Portugalia), şi care funcţionează în ecosisteme geografice, culturale şi socio-economice similare.

Alianţa universitară UNITA are peste 50 de parteneri asociaţi, instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale, companii publice şi private, instituţii guvernamentale locale şi regionale, ceea ce transformă UNITA într-un model de bune practici pentru viitorul învăţământului european conectat la mediul economic, social şi cultural.