Serviciul de Gospodărie Urbană și Mediu, împreună cu Poliția Locală Reșița a desfășurat de la începutul lunii noiembrie mai multe acțiuni de informare și verificare a platformelor de colectare a deșeurilor municipale .

În perioada 02-06 noiembrie, au fost supravegheate zilnic, 13 spații de colectare din diferite zone ale municipiului Reșița, fiind depistate 22 de persoane care au încălcat Regulamentul de Colectare al Deșeurilor aprobat prin HCL 60 din 2020. Persoanele în cauză au fost amendate în total cu suma de 5700 lei.

În etapa a doua, desfășurată între 11-14 noiembrie, a fost urmărită activitatea de la platformele situate pe Aleea Felix, Aleea Peleaga, Aleea Lipova, Aleea Galaţi, Aleea Daliilor, Bld. Republicii nr. 22, Calea Caransebeşului. S-a constatat că 29 de persoane nu au respectat normele legale, fiind aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 11.800 lei.

Acțiunile de verificare și informare vor continua până la sfârșitul acestui an, anunță Compartimentul Comunicare, Relații cu Presa și Evenimente Publice din cadrul Primăriei Reșița.

Prin aceste acțiuni se urmărește informarea cetățenilor referitor la obligațiile ce le revin privind colectarea selectivă a deșeurilor. Cu
această ocazie au fost împărțite pliante ce conțin informații privind folosirea corectă a recipientelor distinct inscripționate și amplasate în spațiile special amenajate. Totodată a fost verificat și modul în care operatorul de salubritate își îndeplinește obligațiile ce-i revin și s-au luat decizii pentru îmbunătățirea activității de colectare a deșeurilor, acolo unde a fost cazul.

Conform normelor în vigoare, municipiul Reșița are obligația de a reduce cantitățile de deșeuri menajere, prin creșterea gradului de colectare selectivă până la un minimum de 50%/ an. Din cauza nerealizării acestui procent, în anul 2020 municipalitatea a plătit, din bugetul local, penalități în cuantum de 349.395 lei (conform raportărilor din anul 2019).

Foto Primăria Reșita