Anul viitor, în perioada februarie – aprilie 2021 va avea loc Recensământul General Agricol cu an de referință 2020.

Recensământul va furniza indica­tori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă care a reprezentat aproape 40% din bugetul UE.

În etapa de pregătire a Recensământului General Agricol, între 12-23 octombrie 2020, se va desfășura un recensământ de probă, în scopul verificării practice și îmbu­nătățirii aspectelor organizatorice și tehnice prin care se va evalua claritatea întrebă­rilor incluse în chestionar și se vor testa procedurile și instrumentarul de colectare a datelor de la exploatațiile agricole. Recensământul de probă se realizează pe baza informațiilor colectate de la exploa­tațiile agricole selectate aleator, după metode științifice, din întreaga țară.