La sfârşitul lunii iunie 2019, rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Caraş-Severin a fost de 2,86%, cu 0,54 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018. Faţă de luna anterioară s-a înregistrat o creştere de 0,04pp , tendinţa uşor ascendentă a ratei şomajului fiind influenţată de înregistrarea absolvenţilor unităţilor de învăţământ în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

Numărul total de şomeri la finele lunii iunie era de 3.130 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, 843 au fost şomeri indemnizaţi şi 2.287 şomeri neindemnizaţi. Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a cresut de la 2,82% la 2,84%, iar rata şomajului feminin a crescut de la 2,81% la 2,88%.

În funcție de mediul de rezidență, numărul şomerilor la finele lunii iunie se prezintă astfel: 1.231  şomeri provin din mediul urban şi 1.899 şomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 –49 de ani (881), urmaţi de cei din grupa de vârstă peste 55 de ani (699), la polul opus aflându-se persoanele între 25 –29 de ani (151).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iunie 2019 se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
  Total 3.130
< 25 ani 278
 între 25-29 151
între 30-39 496
între 40-49 881
între 50-55 625
peste 55 ani 699

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin (29,90%). Şomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 27,76% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,62%.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii iunie 2019 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro, la secțiunea alocată AJOFM Caraş-Severin – Programe, strategii, statistici.