Rata şomajului este în scădere în Caraş-Severin

La sfârşitul lunii noiembrie 2018, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin erau înregistraţi 3523 şomeri (din care 1563 femei), rata şomajului fiind de 3,22%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,27%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,05 pp.
Din totalul de 3523 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin, 1331 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2192 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2085 şomeri provin din mediul rural şi 1438 sunt din mediul urban.
Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Total 3523
25 ani 453
între 25-29 180
între 30-39 611
între 40-49 985
între 50-55 620
peste 55 ani 674

Şomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin (29,69%), urmat de cei cu studii primare şi fără studii (25,17%), de cei cu studii gimnaziale (21,62%), iar 15,64% au absolvit şcoli profesionale/şcoli de arte şi meserii. Şomerii cu nivel de studii postliceal reprezintă 1,98% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 5,87%.