Programul Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny” discutat la Reşiţa

Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 7 septembrie 2021, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, o întâlnire la care au fost invitaţi reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în judeţ de Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului.

Subiectele întâlnirii au vizat:

1. Programul Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny”;

2. Modificările Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

3. Ordonanţa de Guvern privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţii;

4. Modificările Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/ 2012

5. Plăţile prin PNDL.

La întâlnire au participat secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Marius Isac, viceprimarul municipiului Reşiţa, Adrian Dacica precum şi primari, viceprimari şi reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.

În cadrul întâlnirii, Mircea Abrudean a subliniat faptul că Programul Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny” este dedicat autorităţilor publice locale şi presupune finanţarea de la bugetul de stat a unor obiective de investiţii din categoria: 

– alimentări cu apă şi staţii de tratare;

– sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

– drumuri publice (drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri din interiorul localităţilor);

– poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;

– sisteme de distribuţie a gazelor naturale. 

Mircea Abrudean a specificat că Guvernul României are în vedere adoptarea unor acte normative privind simplificarea procedurilor pentru realizarea unor obiective de investiţii şi reducerea costurilor prin eliminarea unor taxe necesare pentru avizare.

Totodată, secretarul general adjunct al Guvernului a punctat principalele modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice cum ar fi introducerea unei clauze de ajustare a preţului contractelor, reducerea unor termene în procesul de evaluare a ofertelor, taxe mai mari pentru depunerea contestaţiilor. 

De același autor

Related Articles