Compartimentul Asociații de Proprietari, organizează examen pentru atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcția de administrator de condominiu, sesiunea a II-a ( septembrie 2019), respectiv 10 septembrie 2019, termen de depunere  a dosarelor până în data de 3 septembrie 2019.

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de condominiu  și care nu se prezintă  pentru examinare, după data de 28 septembrie 2019, nu mai pot exercita această funcție, având obligativitatea de a depune la Compartimentul de Asociații de Proprietari, atestatul eliberat de Municipiul Reșița.

Nepredarea atestatului până în data de 28 septembrie 2019, inclusiv, atrage după sine aplicarea de amendă contravențională, potrivit HCL NR.166/2019. Acesta este ultimul examen pe care primăria îl va mai organiza în următoarele 12 luni.

Condițiile de participare la examen (bibliografie, documentele necesare de înscriere) au fost publicate: la avizierul Municipiului Reșița, pe site-ul www.primariaresita.ro, asociatiadeproprietari@primariaresita.

 Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.  0255/222898, Compartiment  Asociaţii de Proprietari .