Primăria Arad decontează hrana refugiaţilor din Ucraina cazaţi în oraş

Primăria Arad anunţă cetățenii interesați de găzduirea refugiaților ucraineni despre faptul că pot depune cereri în cadrul instituţiei pentru decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona de conflict.

Cererile vor fi primite la camera 5 din Palatul Cenad, Bd. Revoluției, nr 73, precum și online, la adresa de e-mail pma@primariaarad.ro, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna anterioară. Solicitările pentru decontare vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere (Anexa 2) precum și de copia actului de identitate al solicitantului și documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele de mai sus.

Solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumei în numerar sau prin virament bancar. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență va achita sumele prevăzute în situațiile centralizatoare transmise de Primăria Municipiul Arad, în termen de 10 zile de la primirea acestora.

Suma decontată pentru hrana unui refugiat este de 20 de lei/zi.

Grupul de lucru pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor proveniți din zona conflictului armat este coordonat de viceprimarul Lazăr Faur.

Pentru relații suplimentare:0257/281 850.

Biroul Protecție Civilă: 0257/252 264; 0784272527.

De același autor

Related Articles