Primă de instalare la angajare pentru absolvenți

Din acest an, absolvenţii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita prima de inserţie în cuantum de 1.500 de lei.

Condiţia necesară pentru a beneficia de acest ajutor, ţine de perioada minimă a contractului, cu normă întreagă, care trebuie să depăşească 12 luni. Prima de inserţie este egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Acum, valoarea Indicatorului este de 500 de lei. Banii se acordă în două tranşe: prima, egală cu 50% din cuantumul stabiliţ la data angajării, următoarea după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de ajutor, absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
– absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
– absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Persoanele care beneficiază de prima de inserţie au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condiţiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Persoanele care nu au reuşit să se încadreze în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita indemnizaţie de şomaj în următoarele condiţii:
– în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
– la data solicitării dreptului, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învţământ organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii;
– nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;
– nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii.

(Marius Căruntu)

De același autor

Related Articles