Populaţia judeţului Caraş-Severin este îmbătrânită şi în scădere

Prezidată de prefectul de Caraş-Severin, Matei Lupu, astăzi a avut loc întrunirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice din judeţul Caraş-Severin. Au fost prezentate informări privind activităţile desfăşurate cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, raportul privind măsurile întreprinse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice din Caraş-Severin pentru recuperarea arieratelor bugetare în primele 9 luni ale anului 2018 şi situaţia demografică a judeţului Caraş-Severin.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, la toate asociaţiile de pensionari cărăşene s-au acordat ajutoare băneşti pentru cei care au pensii mai mici de 1200 de lei. Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Caraş-Severin a acordat ajutoare băneşti în valoare de 50-70 de lei pentru 30 de veterani şi văduvele de veteran de război cu venituri sub 1000 de lei.

Judeţul Caraş-Severin, deşi ocupă a treia poziţie în privinţa suprafeţei, în cadrul ierarhiei judeţelor României, în 2017 se situa pe penultimul loc în ceea ce priveşte densitate populaţiei, ultimul loc fiind ocupat de judeţul Tulcea. Populaţia după domiciliu a judeţului Caraş-Severin înregistrată la 1 iulie 2017 a fost de 323,6 mii de locuitori, din care 158,4 mii bărbaţi (48,9 la sută) şi 165,2 mii femei (51,1 la sută). Reducerea mai accentuată a numărului de născuţi-vii faţă de creşterea numărului de decese a condus în 2017 la un spor natural negativ (-2.162 de persoane). Comparativ cu anul 1992, în 2017, soldul sporului natural a scăzut de la -1.147 persoane la -2.162 persoane. Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică datorat, în principal, scăderii natalităţii care a determinat reducerea populaţiei tinere, de la 0 la 14 ani. În paralel, creşterea speranţei de viaţă a determinat creşterea numărului şi ponderii populaţiei vârstnice, de 65 de ani şi peste.

La sfârşitul lunii septembrie, numărul total de contribuabili administraţi de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice din Caraş-Severin a fost de 15.290 persoane juridice, 8.728 persoane fizice cu cod unic de înregistrare fiscală şi 60.055 persoane fizice cu coduri numerice personale distincte. În primele 9 luni ale anului 2018, încasările nete la bugetul general consolidat au fost de 507.481.529 de lei. Încasări prin plata voluntară la termen şi peste termenul legal de plată au fost de 465.766.788 lei, iar sumele încasate urmare a măsurilor de executare silită au fost de 41.714.741 lei. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice urmăreşte, în principal, încasarea la timp şi în totalitate a sumelor datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi şomaj, creşterea nivelului de colectare a veniturilor bugetare şi respectarea disciplinei financiar-fiscale.

(Ada Botezan)