Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Caraş-Severin, în primele unsprezece luni ale anului 2019 au fost încadrate în muncă 3.343 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 noiembrie 2019, 1.127 au peste 45 de ani, 800 au vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, 809 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 607 sunt tineri sub 25 de ani (561 tineri NEET).

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (2.072), numărul femeilor fiind de 1.271.

În funcţie de rezidenţă, 1.985 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1.358  persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire a persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că  cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (1.392), gimnaziale (909), profesionale (531), 228 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în primele unsprezece luni ale anului 2019, 2.221 (66,43%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În primele unsprezece luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.137 persoane.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Programului de ocupare a forţei de muncă” al AJOFM Caraş-Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro , la secțiunea dedicată judeţului Caraş-Severin – Programe, Strategii, Statistici.