Peste 100 de persoane încadrate în muncă prin AJOFM Caraş-Severin în prima lună a anului 2023

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, în prima lună a acestui an au fost încadrate în muncă 149  persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 ianuarie 2023, 69 au vârsta peste 45 de ani, 32 vârsta între 35 și 45 de ani, 27 sunt tineri sub 25 de ani, iar 21 au vârsta între 25 și 35 de ani. Din total număr persoane ocupate, 39 sunt tineri NEET.

Grupa de vârstăTotal persoane   angajate
Total general149
Sub 25 ani27
Între 25 și 35 ani21
Între 35 și 45 ani32
Peste 45 ani69

Numărul femeilor încadrate este de 69, iar al bărbaţilor de 80, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 46,31%, respectiv de 53,69%.

În funcţie de rezidenţă, 75 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 74 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (59), gimnaziale (41), profesionale (23), 9 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în prima lună a anului 2023, 83 (55,70%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

În acest an, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 317 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile  de  stimulare  a  ocupării  forței  de  muncă  sunt  detaliate  pe  site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă ale AJOFM Caraș-Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro, la secțiunea AJOFM Caraș-Severin/Programe, Statistici.

De același autor

Related Articles