Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, locuri de muncă vacante în domenii de activitate, precum: IŢ industrie, transport, producţie, hotel-restaurant, servicii, agricultură.
Sunt căutate persoane pentru a fi angajate în următoarele meserii: dezvoltator software, reactJS frontend developer, specialist IT, electrician, recepţioner hotel, manager recepţie, demichef de rang, bucătar, ospătar, antrenor de gimnastică ritmică, faianţar, instalator sanitar şi de încălzire, stivuitorist, lăcătuş mecanic în construcţii, operator CNC, montator de mobilă, tâmplar, tinichigiu auto, vopsitor auto, horticultor – inginer agronom, culegător de fructe (mere, pere, căpşuni), procesori de flori şi plante în sere, muncitor necalificat în grădinărit.
Angajatorii care oferă aceste locuri de muncă sunt din: Danemarca, Spania, Olanda, Austria, Germania, Norvegia, Belgia,Franţa.

EURES (www.eures.europa.eu) reprezintă o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din Statele Membre ale Spaţiului Economic European (Ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere implicate pe piaţa muncii (sindicate, patronate, firme private de plasare).
Obiectivele acestei reţele sunt facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în spaţiul european, asigurarea transparenţei locurilor de muncă vacante la nivel european şi, implicit creşterea gradului de ocupare a cetăţenilor.

EURES-Romania (www.eures.anofm.ro), prin Serviciile Publice de Ocupare, oferă informaţii despre locurile de muncă vacante disponibile în spaţiul U.E, sfaturi şi îndrumări pentru găsirea unui loc de muncă în altă ţară, informaţii referitoare la condiţiile de muncă şi viaţă din toate statele membre ale U.E, servicii de recrutare şi selecţii. Serviciile oferite de consilierii EURES din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sunt gratuite.