biserica-domanLăcaşurile de cult au suscitat mereu un interes aparte pentru opinia publică, prin prisma sprijinului religios, cultural-educativ şi social pe care îl pot oferi. Potrivit datelor culese din documentele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică şi Secretariatului de Stat pentru Culte, informaţii publicate pe site-ul oficial al Episcopiei Caransebeşului, şi cifre oferite de reprezentanţi ai altor religii decât cea ortodoxă, în Caraş-Severin sunt peste 500 de biserici, aproape jumătate aparţinând cultului ortodox român. Alte 165 îi deservesc pe credincioşii baptişti, 120 de biserici  pe credincioşii romano-catolici, cinci pe cei greco-catolici şi doar două pe cei din cultul mozaic. Alte biserici au fost construite pentru reformaţi, lutherani, adventişti, penticostali, unitarieni, martorii lui Iehova şi ortodocşi de rit vechi. La recensământul populaţiei realizat în anul 2011, numărul celor ce şi-au declarat religia a fost de peste 272.000 de oameni în Caraş-Severin, din totalul de 295.000 de locuitori ai judeţului. Rezultă astfel o medie de o biserică la circa 530 de locuitori. Luând însă aparte datele statistice asupra cultului majoritar ortodox-român, în proporţie de 88% din populaţia judeţului, media bisericilor pe cap de locuitor se modifică: o biserică la peste 1.100 de persoane. Cât priveşte cultul romano-catolic, media indică o biserică la 140 de enoriaşi, cu o statistică de circa 120 de biserici la puţin peste 16.600 de oameni.

În ultimii ani, bisericile, indiferent de cultul de care aparţin, au început să dezvolte acţiuni cultural-educative şi de sprijin social. Biserica Ortodoxă Română, în Episcopia Banatului, doreşte consolidarea activităţii misionare cu tinerii, precum şi a centrelor de voluntariat de sprijinire a enoriaşilor. Astfel, pe lângă parohiile ortodoxe din Caraş-Severin, funcţionează, în prezent, peste 30 de aşezăminte sociale, altele noi urmând să fie deschise, în funcţie de necesităţi şi de solicitări. Calea spre asigurarea funcţionalităţii unor astfel de centre sociale pe lângă fiecare parohie este încă lungă, dar dacă trendul se va menţine, cei aproape 240.000 de credincioşi ortodocşi vor beneficia de un serviciu important oferit de biserica susţinută, în fapt, de ei, de întreaga comunitate. Opinia publică atestă această necesitate:

(Laura Piperiu)