Numărul solicitărilor pentru eliberarea cardului european de sănătate sunt în creştere în Caraş-Severin. Doar în luna octombrie Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a eliberat peste 325 de astfel de documente. Şi numărul va continua să crească până în preajma Crãciunului pentru că sunt cetăţeni care aleg să petreacă sărbătorilor de iarnă în străinătate, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al CJAS Flavius Rotariu.

„Tratamentele respective se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor sistemului social de asigurări de sănătate din ţara de destinaţie, iar pe durata deplasării asiguraţilor români în statele UE/SEE/Elveţia, tratamentul nu este neapărat gratuit. Dacă asiguratul din ţara de destinaţie plăteşte o contribuţie personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci şi beneficiarul de card european aflat în ţara respectivă va achita din surse proprii aceeaşi sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de casa de asigurări de sănătate. Cardul european poate fi utilizat la toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din ţara de destinaţie, nu doar la spitalele publice”, precizează Nicolae Drăgan – Țeicu, președintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

În primele șase luni ale acestui an, la nivelul județului au fost emise 1998 de carduri europene, inclusiv minorilor. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 12 luni. Persoana asigurată care prezintă cardul european beneficiază de servicii medicale gratuite prezentând cardul la spitalele publice din statul în care a mers în vacanţă.

Emiterea cardului nu-l costă nimic pe asigurat. Acesta completează o cerere și o declarație, prezintă copie după actul de identitate și un alt act care îi atestă calitatea de asigurat, după caz. Sunt demersuri minore care-l pot scuti pe asigurat de multe bătăi de cap. Cardul european ajunge prin poștă la asigurat în câteva zile“, a adăugat președintele Drăgan.

Daiana Roşca