Conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare în luna iunie 2018,  în evidenţa Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”, figurează 129 familii (296 persoane) ca fiind beneficiare de venit minim garantat.

 • 63 persoane singure
 • Familii cu 2 persoane – 27
 • Familii cu 3 persoane – 13
 • Familii cu 4 persoane – 10
 • Familii cu 5 persoane – 5
 • Familii cu peste 5 persoane – 11

Cele 296 persoane beneficiare de venit minim garantat sunt formate din următoarele categorii:

148 copii cu vârsta sub 18 ani;

– 148 persoane majore din care:

 • 47 persoane apte de muncă;
 • 41 persoane care au împlinit vârstă de pensionare;
 • 10 persoane sunt în incapacitate de muncă fizică sau psihică dovedită cu  acte;
 • 7 persoane au capacitate de muncă redusă
 • 43 persoane asigură îngrijirea copiilor cu vârsta sub 7 ani;

Potrivit art.6 alin(2)din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea administratiei publice locale, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

În luna iunie 2018 au fost repartizate pentru efectuarea de acţiuni şi lucrări de interes local 42 de persoane. Numărul total de ore, conform normelor de aplicare, pentru cele 42 de persoane  programate la muncă  pentru luna iunie 2018 este de 1096 de ore, reprezentând o medie de 26 de ore/persoană.

 În perioada 01 ianuarie – 01 iunie 2018 au fost :

–  STABILITE  DREPTURI  NOI  – 22 persoane

SUSPENDATE din plata ajutorului social: 17  familii, motivul suspendării fiind neîndelinirea obligațiilor prevăzute de lege (neefectuarea de acțiuni de interes local, neprezentarea adeverinței eliberate de către AJOFM, neprezentarea cererii de prelungire a ajutorului social);

ÎNCETATE din plata ajutorului social 15  familii/persoane, acestea  nu se mai încadrau în condiţiile legii.

Viceprimarul Municipiului,  Adrian Dacica, a încercat în luna mai 2018 angajarea unui număr de 10 persoane care beneficiază de venit minim garantat, la SC. NEXTCITY. SRL, din păcate, nu s-a concretizat niciuna. Ca urmare, cu data de 1 iunie se va proceda la suspendarea ajutorului social pentru două persoane, care au refuzat locul  de muncă propus. Tot de la 1 iunie, alte  6 familii/persoane vor rămâne fără dreptul la ajutor social  pentru că nu și-au onorat obligațiile de muncă privind acțiunile de interes local aferente lunii mai 2018.

În schimb,  se va înceta dreptul la ajutor social pentru 19 persoane care au ales să se angajeze  Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa.

EVOLUTIE AJUTOR SOCIAL

IUNIE 2016 – IUNIE 2018

LUNA/AN NUMAR FAMILII NUMAR PERSOANE
IUNIE 2016 174 407
IULIE 2016 167 391
AUGUST 2016 165 388
SEPTEMBRIE 2016 153 350
OCTOMBRIE 2016 151 337
NOIEMBRIE 2016 162 380
DECEMBRIE 2016 169 402
IANUARIE 2017 163 393
FEBRUARIE 2017 157 377
MARTIE 2017 160 395
APRILIE 2017 164 405
MAI 2017 152 372
IUNIE 2017 157 386
IULIE 2017 151 375
AUGUST 2017 150 372
SEPTEMBRIE 2017 143 347
OCTOMBRIE 2017 139 336
NOIEMBRIE 2017 143 347
DECEMBRIE 2017 144 369
IANUARIE 2018 146 384
FEBRUARIE 2018 149 383
MARTIE 2018 152 401
APRILIE 2018 153 403
MAI 2018 152 393
IUNIE 2018 129 296

Cuantumul ajutorului social cumulat de la începutul anului 2018  până în prezent este de 212.185  lei, cheltuieli suportate din bugetul de stat prin Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.