Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin a dispus noi măsuri pentru localităţile Goruia şi Marga, unde incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 / 1.000 de locuitori.

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile,
zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară
serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea
instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise mitingurile, demonstraţiile, procesiunile, concertele sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.

Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Se interzic evenimentele private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise dar şi deschise.

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.

Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici
nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi
discotecilor. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele
domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.