Având în vedere evoluţia îngrijorătoare a pandemiei de SARS CoV-2 în Caraş-Severin, astăzi, 13.11.2020, a avut loc o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

În urma analizării situaţiei epidemiologice înregistrată la nivelul judeţului Caraş-Severin, CJSU a emis Hotărârea nr. 52/13.11.2020, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului Caraş-Severin, la data de 13.11.2020, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.856/2020, cu modificările şi completările ulterioare sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (14.11. – 27.11.2020), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 14.11.2020, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(2) Prin excepţie de la alin.(1), art.3, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Caransebeş, Marga, Fârliug, Ocna de Fier, Ramna, Cornea, Prigor, Turnu Ruieni, Ticvaniu Mare şi Răcăşdia, rămân valabile, după caz, măsurile stabilite prin HCJSU nr.47/03.11.2020 şi nr.50/05.11.2020, pe perioadele de aplicare ale acestora.

Art.4. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanenţ prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.
(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

Hotărârea nr. 52/13.11.2020 şi anexele aferente pot fi accesate pe site-ul Instituţiei Prefectului – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/