ANINA lucrător comercial 2
TOTAL ANINA 2

BĂILE HERCULANE ajutor bucătar 1
cameristă hotel 4
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 1
manipulant mărfuri 1
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 2
ospătar (chelner) 3
vânzător 1
TOTAL BĂILE HERCULANE 13

BOCŞA agent de vânzări 1
electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune 1
gestionar depozit 1
inginer electromecanic 1
inginer mecanic 1
lăcătuş mecanic 1
lucrător gestionar 2
magaziner 1
mecanic auto 1
operator introducere, validare şi prelucrare date 1
proiectant inginer mecanic 1
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1
sudor 1
TOTAL BOCŞA 14

BOZOVICI administrator societate comercială 1
ghid de turism 1
TOTAL BOZOVICI 2

CARANSEBEŞ şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1
TOTAL CARANSEBEŞ 1

MOLDOVA NOUĂ agent comercial 1
ambalator manual 1
lucrător comercial 3
lucrator pensiune turistica 1
manipulant mărfuri 1
montator subansamble 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule 2
operator introducere, validare şi prelucrare date 1
TOTAL MOLDOVA NOUĂ 11

ORAVIŢA agent de securitate 8
dulgher restaurator 3
electrician exploatare reţele electrice 3
faianţar 3
fierar betonist 3
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 3
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1
şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare 1
zidar roşar-tencuitor 4
zugrav 7
TOTAL ORAVIŢA 36

OŢELU ROŞU montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice 5
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 4
operator la maşini-unelte cu comandă numerica 1
vânzător 1
TOTAL OŢELU ROŞU 11

REŞIŢA agent de securitate 4
agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.) 1
agent de vânzări 2
cameristă hotel 1
casier 1
conducător activitate de transport rutier 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală 2
controlor calitate 1
inginer electrician 1
inginer producţie 1
lăcătuş mecanic 2
lucrător comercial 1
mecanic utilaj 1
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 1
operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor 1
oţelar 1
pregătitor materiale de sarje 1
şef manevra 1
strungar universal 2
sudor 1
tehnician dentar 1
tehnician-operator la roboţi industriali 1
topitor, turnător metale şi aliaje neferoase 1
turnător metale şi neferoase 1
turnător pregătitor oţelărie 1
vânzător ambulant de produse nealimentare 4
zidar şamotor 1
TOTAL REŞIŢA 37
TOTAL JUDEŢ 127

Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la secţiunea dedicată AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.