În cadrul şedinţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 26.04.2021, s-a adoptat  Hotărârea nr. 47/26.04.2021, după cum urmează:

          Art. 1. (1). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 27.04.2021, ora 00,00, pentru:

UATRata incidenței cumulate la 14 zile
GORUIA11,72

           (2). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 27.04.2021, ora 00,00, pentru:

UATRata incidenței cumulate la 14 zile
GRĂDINARI5,92
BERZOVIA5,07
SACU4,53

Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (27.04.-10.05.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

Art.3. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 27.04.2021, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

           (2). Se ridică măsurile suplimentare stabilite prin HCJSU nr.42/12.04.2021, pentru UAT Pojejena (2,54/1.000 locuitori) şi prin HCJSU 46/21.04.2021 pentru UAT Fârliug (1,69/1.000 locuitori), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică de 3,5/1000 locuitori.

           (3). Măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr.44/14.04.2021, nr.45/16.04.2021 şi nr.46/21.04.2021 rămân valabile pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă funcţionarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi UAT-urilor din judeţul Caraş-Severin şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

                       (2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență Goruia, Grădinari, Berzovia, Sacu, Pojejena şi Fârliug prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

           Hotărârea nr. 47/26.04.2021 şi anexa aferentă  pot fi accesate pe site-ul  Instituţiei Prefectului  – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.