În cadrul şedinţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 13.01.2021, s-au adoptat:

  Hotărârea nr. 04/13.01.2021

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data de 13.01.2021, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. Măsurilepentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.3/2021, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2.  (1). Prin excepție de la prevederile art. 10, alin.1 și 2 din Anexa nr.3 la HGR nr.3/2021, în cadrul punctelor de lucru aleCompaniei Naţionale „Loteria Română” S.A. se permite vânzarea biletelor loto și a lozurilor și la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, depășește rata de incidență de 3/1000 de locuitori,fără a fi permise activitățile privind alte jocuri de noroc, cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.

             (2). Se recomandă respectarea următoarelor măsuri:

            – interzicerea folosirii de jetoane pentru alegerea numerelor de loto,

            – încurajarea folosirii sistemelor cu ecran tactil care pot fi dezinfectate, conform recomandărilor,

            – încurajarea plății cu cardul și folosirea stației de plată de tipul SelfPay pentru achiziționarea lozurilor și biletelor,

            – respectarea prevederilor din Ordinul comun nr.1088/1910/2020 al Ministrului Sănătății şi Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care îți desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc.

Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (14.01. – 27.01.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

            Art.4. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 14.01.2021, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

            (2). Măsurile stabilite prin HCJSU nr.01/06.01.2021 rămân valabile pe perioada de aplicare a acesteia (07.01. – 20.01.2021) pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate în anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

                          (2). Prin grijaComitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

Hotărârea nr. 05/13.01.2021

Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 la HCJSU nr. 59 din 10.12.2020, astfel:

  • la poziția nr. 6: Centrul de vaccinare de la Sala de sport – Liceul Tehnologic ”Dacia” Caransebeș se înlocuiește cu Sala de sport „Valeria Borza” din cadrul  Școlii Gimnaziale nr. 8 Caransebeș;
  • la poziția nr. 11: Centrul de vaccinare de la Sala de sport – Liceul Tehnologic ”Constantin Lucaci” Bocșa se înlocuiește cu Clădire ”Centru rezidențial”, Bocșa str. Sadovei nr. 4.

Art.2. Forma consolidată a listei centrelor de vaccinare – etapa a II-a Caraș-Severin se găsește în anexa la prezenta hotărâre.- 1 –

Art.3. În cazul în care vor exista probleme în operaționalizarea, în timp optim a unor centre de vaccinare pentru etapa a II-a, pentru a asigura continuitatea activității, vor fi menținute centrele de la nivelul spitalelor din Caransebeș, Oțelu Roșu, Oravița și Moldova Nouă, după caz.

Art.4. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, primarilor unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora vor funcţiona centrele de vaccinare – etapa a II-a şi altor instituţii în drept.

Hotărârile nr. 04/13.01.2021 şi nr. 05/13.01.2021, împreună cu anexele aferente  pot fi accesate pe site-ul  Instituţiei Prefectului  – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/