„Munceşte Legal – Cunoaşte-ţi Drepturile”

În vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produc munca nedeclarată, aşa cunoscuta denumire de muncă „la negru” şi munca subdeclarată, denumită munca „la gri”, la drepurile şi obligaţiile pe care le au aceşti lucrători, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”, Inspecţia Muncii desfăşoară prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acţiunea de informare: „MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”.
Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin prin inspectorii de muncă, distribuie pliante în locurile în care se desfăşoară acţiuni de control, cât şi în locurile consacrate ca având afluenţă de persoane: pieţe, târguri, primării, gări, autogări, staţii de transport în comun, locaşuri de culţ, inclusiv în mediul rural.

De același autor

Related Articles