În luna ianuarie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 187 controale, fiind dispuse angajatorilor 213 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 197.500 lei.

Principalele deficienţe constatate:

  • neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
  • netransmiterea în termen a datelor in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
  • necompletarea tuturor clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă;
  • lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
  • nu se asigură efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2;
  • nu s-au luat măsuri pentru asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
  • nu s-au luat măsuri pentru afişarea instrucţiunilor de utilizare pentru echipamentele tehnice din dotare;
  • neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2.

La 3 angajatori au fost identificate 9 persoane (din care 5 femei) pentru care nu au fost întocmite formele legale de angajare, domeniul de activitate al angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată fiind restaurante, curăţenie clădiri, asistenţă socială fără cazare.

Au fost comunicate de către angajatori 3 evenimente care au avut ca urmări 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 57 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 2 contracte colective de muncă şi 5 acte adiţionale de modificare/prelungire a clauzelor contractului colectiv de muncă.