Luna plantării arborilor a debutat în Caraş-Severin. Silvicultorii celor 17 Ocoale vor planta peste 430 de mii de puieţi forestieri din pepinierele proprii

Startul celui mai mare eveniment silvic naţional a fost dat vineri, 15 martie şi în Caraş-Severin de Ocolul Silvic Reșița, care și-a îndreptat și anul acesta atenția spre terenul de la Doman, dat în urmă cu câțiva ani de Primăria Reșița în schimbul domeniului schiabil de pe Semenic.

Şeful Ocolului Silvic Reşiţa, Adam Danilescu pentru Radio Reşiţa:

Ne aflăm în șantierul de împăduriri Doman unde se fac lucrări de completări. Puieții sunt puși la șanț şi de aici vor fi duși în șantier pentru a face completările curente, adică înlocuim puieții uscați din anii anteriori. Pentru această lucrare folosim 32 de mii de puieți pentru o suprafață de 6 hectare din speciile: gorun, fag, paltin de munte, pin silvestru și cireș„.

Lucrările în teren, desfăşurate în şantierele din Doman, Drumul Dognecei şi Soceni sunt efectuate de 18 muncitori ai unei firme cu care Direcţia silvică judeţeană are încheiat un contract de prestări servicii. De la unii dintre ei am aflat scopul, dar şi tehnica plantării:

Trebuie săpat, în primul rând, după aceea băgat puietul și pământul peste și călcat un pic cu piciorul„.

Am venit pentru plantarea puieților pe acest domeniu, sperăm că o să se prindă toți pentru că e bine pentru aerul care-l respirăm, deoarece se taie foarte multă pădure şi trebuie să mai și plantăm„.

Potrivit responsabilului cu regenerarea pădurii din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, Sorin Bunda, instituţia are planuri măreţe şi anul acesta în ceea ce priveşte împăduririle, deşi suprafeţele care urmează a fi plantate sunt mai mici faţă de anii trecuţi şi constau mai mult în completări curente din cauza secetei care a uscat puieţii de diferite specii şi a condus astfel la pierderea suprafeţelor plantate în anii anteriori:

Direcția silvică are în acest an un program de regenerare totală de 542 de hectare din care 482 de hectare sunt regenerări naturale și 60 hectare sunt regenerări artificiale, adică plantații. Pentru aceste împăduriri se vor folosi peste 430 de mii de puieți din speciile: stejar, gorun, molid, frasin, paltin, nuc negru, stejar roșu și pin negru. Aceste plantații sunt pe raza tuturor celor 17 ocoale din județul Caraș-Severin. Cele mai mari suprafețe sunt la Bocșa Română și Bocșa Montană în jur de 6 hectare pe fiecare ocol. Celelalte ocoale au suprafețe cuprinse între un hectar și două – trei hectare fiecare„.

Amintim că, Direcția Silvică Caraș-Severin, administrează 324 mii de hectare de pădure proprietate publică a statului, ceea ce înseamnă 77% din totalitatea suprafeței fondului forestier de la nivelul județului. Diferența de 23% o reprezintă suprafețele de fond forestier care aparțin unităților administrativ-teritoriale sau proprietarilor privați.   

***

Ştirea iniţială:

Regenerarea pădurilor este una dintre activitățile prioritare ale Direcției Silvice Caraș-Severin, prin care se urmărește asigurarea integrității și permanenței pădurilor, pentru ca acestea să își exercite cu continuitate funcțiile de protecție și de producție.

În fiecare an campania de împăduriri, denumită generic „Luna plantării arborilor„, se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 aprilie. Scopul este de a populariza rolul şi importanţa pădurii și formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile, care să determine manifestarea unei conduite adecvate în raport cu mediul natural.

Direcția Silvică Caraș-Severin va planta peste 430 de mii de puieți forestieri si va regenera 542 hectare în fondul forestier proprietate publica a statului în cele doua campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă.

Din acestea, 482 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 60 vor fi regenerate artificial, prin lucrări de împăduriri. De asemenea, se vor efectua lucrări de completări curente în plantații pe 27 hectare, precum și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe alte 6 hectare.

Bugetul alocat în acest an pentru efectuarea tuturor lucrărilor de împăduriri, completări în plantații, refaceri ale plantațiilor calamitate, de întreținere ale plantațiilor și a suprafețelor regenerate natural este de aproximativ 7.2 milioane lei, fiind asigurat din fondul de conservare și regenerare înființat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Având în vedere condițiile climatice favorabile campania de împăduriri a fost demarată în teren în luna februarie, la această dată fiind finalizate lucrările de împăduriri pe o suprafață de 15 hectare și lucrările de completări pe o suprafață de 10 hectare.

Direcția Silvică Caraș-Severin, administrează 324 mii de hectare fond forestier proprietate publica a statului, ceea ce înseamnă 77% din totalitatea suprafeței fondului forestier de la nivelul județului. Diferența de 23% o reprezintă suprafețe fond forestier care aparțin unităților administrativ-teritoriale sau proprietarilor privați. Toate pădurile proprietatea publica a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.

Cele mai citite

Related Articles