Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) informează că odată cu finalizarea lucrărilor de reparații la barajul stăvilar de la nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român și readucerea scurgerii apelor pe cursul Canalului Bega, au fost “puse la uscat” incinta canalului amonte de ecluză, sasul ecluzei și canalul aval de ecluză, prin realizarea batardourilor din pământ amonte și aval.

Până la sfârșitul anului 2020, se estimează că lucrările cu caracter structural pe malul stâng al ecluzei se vor finaliza, urmând ca cele de pe malul drept să se realizeze în procent de 50%. Proiectul de reparare a ecluzei prevede şi  reabilitarea echipamentului  hidromecanic, la ora actuală fiind asigurat în proporțíe de 80%.

Lucrările de punere în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român înseamnă reabilitarea barajului stăvilar și a ecluzei și face parte din proiectul transfrontalier cu finanțare IPA România-Serbia ”Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega,, în care partea română beneficiază de o finanțare de aproape 7 milioane de euro (fără TVA).