Eures

EURES România dispune de 80 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania. Pentru aceştia se va organiza o selecţie la Bucureşti în data de 6 martie. Compania germană Europa Park oferă 10 locuri de muncă de barman, 20 de posturi de ospatăr şi personal pentru servirea clienţilor, 40 de posturi pentru meseria de bucătar şi 10 locuri de muncă de supraveghetor de noapte.

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu de cel puţin doi ani şi cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană. Pentru posturile de supraveghetor de noapte, persoanele interesate trebuie să fi urmat cursuri de management în domeniul hotelier şi să aibă atât cunoştinte foarte bune de limba germană, cât şi cunoştinte de limba engleză şi limba franceză.

Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între şase luni şi un an în funcţie de ocupaţie, începând cu luna aprilie 2014. Salariul oferit este motivant, în conformitate cu tariful prevăzut în contractul colectiv de muncă în domeniu, iar orele suplimentare sunt remunerate în avans. Angajatorul asigură cazarea şi oferă programe de formare profesională, promoţii şi servicii complementare.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Caraş-Severin care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin, strada Traian Lalescu nr. 17, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înscrierea în baza de date se realizează prin următoarelor documente:

  • cerere tip care se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă;

  • copie act de identitate sau paşaport valabil minimum şase luni;

  • Curriculum Vitae model Europass, cu fotografie, în limba germană (Lebenslauf);

  • cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale;

  • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, strada Traian Lalescu nr. 17, telefon 0255/212.160, interior 23, consilier EURES Mitrică Ramaian.