inspectia munciiInspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin informează angajatorii că Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, desfăşurate de zilieri, a fost modificată.

În acest sens, inspectorii ITM din Caraş-Severin specifică faptul că singurele domenii de activitate în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional sunt agricultura, vânătoarea şi pescuitul, silvicultura, exclusiv exploatările forestiere, piscicultura şi acvacultura, pomicultura şi viticultura, apicultura, zootehnia, spectacolele, producţiile cinematografice şi audiovizuale, publicitatea şi activităţile cu caracter cultural.

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate amintite mai sus.

De asemenea, zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional în folosul unui beneficiar de lucrări care poate fi: persoană fizică, persoană juridică, persoană fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau familiale.

Încălcarea dispoziţiilor legale atrage răspunderea contravenţională, faptele fiind sancţionate cu amenzi cuprinse între 6.000 de lei şi 10.000 de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin, inspector Eugenia Mihăescu.

Aceasta a mai precizat că pe parcursul anului 2013 au fost înregistraţi în evidenţele ITM Caraş-Severin 2.815 de zilieri, care, cumulat, au prestat 54.667 de zile de lucru.