registru agricol

Timişorenii care cresc animale, deţin terenuri agricole, utilaje şi instalaţii pentru agricultură sau construcţii ori orice alt domeniu sunt obligaţi să le înscrie în Registrul Agricol al Primăriei. Înscrierea se va face pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere. Nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.