ITM şi-a făcut bilanţul pe septembrie

În luna septembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat  208 controale, din care 114 în domeniul relaţiilor de muncă şi 94 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de  79.800 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 74.800 lei au fost aplicate în principal pentru: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neacordare spor de noapte, neevidenţierea în foile colective de prezenţă a tuturor orelor lucrate; stabilirea salariului de bază sub nivelul celui minim brut pe ţară; completarea cu date eronate a aplicaţiei electronice constituită la nivel naţional (REVISAL); transmiterea datelor în REVISAL fără a respecta temenele legale, etc.

Au fost identificate 2 persoane care lucrau fără forme legale de angajare la doi angajatori (cu domeniul de activitate: panificaţie; baruri-restaurante), angajatorii în cauză fiind sancţionaţi cu amendă totală în valoare de 30.000 lei.

Inspectorii de muncă împreună cu lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Caraş Severin au identificat 4 persoane cetăţeni străini care lucrau fără să deţină aviz de muncă, angajatorul în cauză fiind sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 30.000 lei pentru nerespectarea OG nr.25/2014 (A) – privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 5.000  lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: semnalizarea de securitate a locurilor de muncă, instruirea lucrătorilor, purtarea echipamentului individual de protecţie, efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodic.

Au fost comunicate de către angajatori 6 evenimente soldate  incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 278 măsuri  care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 52.020 de salariaţi activi, 57.853  contracte individuale de muncă în derulare (din care 7.921 cu timp parţial, 51.450 pe perioadă nedeterminată şi 6.403 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 705 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social,     s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale (prelungire a duratei de valabilitate a contractului colectiv de muncă).

De același autor

Related Articles